ŠO TJ Sokol Postoupky ECO
Pozn.: Tahy jsou převzaty z webové stránky ECO (http://www.sahovski.com/), názvy zahájení a variant z literatury.

A
bez 1. d4, 1. e4
1. d4 bez 1...d5, 1...Jf6
1. d4 Jf6 bez 2. c4
1. d4 Jf6 2. c4 bez 2...e6, 2...g6
(Orangutan, Larsenovo - Simaginovo zahájení, obrana Ben-Oni, Birdova hra, Volžský [Benkoho] gambit, Budapešťský g., Holandská ob., Anglická hra, Staroindická ob., Rétiho zahájení, mj.)

A0
  bez 1. c4, 1. d4, 1. e4
(Orangutan, Larsenovo - Simaginovo zahájení, Birdova hra, Rétiho zahájení)

A00
bez 1. b3, 1. f4, 1. Jf3, 1. c4, 1. d4, 1. e4
(Orangutan - 1. b4)

A01
1. b3
(Larsenovo - Simaginovo zahájení)

A02
1. f4
- bez 1...d5
(Birdova hra)

A03
1. f4 d5
(Birdova hra)

A04
1. Jf3
- bez 1...Jf6, 1...d5
(Rétiho zahájení)

A05
1. Jf3 Jf6
(Rétiho zahájení)

A06
1. Jf3 d5
- bez 2. g3, 2. c4
(Rétiho zahájení)

A07
1. Jf3 d5 2. g3
- bez 2...c5
(Rétiho zahájení)

A08
1. Jf3 d5 2. g3 c5
(Rétiho zahájení)

A09
1. Jf3 d5 2. c4
(Rétiho zahájení)

A1
  1. c4
- bez 1...e5, 1...c5
(Anglická hra)

A10
1. c4
- bez 1...c6, 1...e6, 1...Jf6, 1...e5, 1...c5
(Anglická hra)

A11
1. c4 c6
- bez 2. Jf3
- 2. Jf3 bez 2...d5
- 2...d5 bez 3. b3
(Anglická hra)

A12
1. c4 c6 2. Jf3 d5 3. b3
(Anglická hra)

A13
1. c4 e6
- bez 2. Jf3
- 2. Jf3 bez 2...d5
- 2...d5 bez 3. g3
- 3. g3 bez 3...Jf6
- 3...Jf6 bez 4. Sg2
- 4. Sg2 bez 4...Se7
(Anglická hra)

A14
1. c4 e6 2. Jf3 d5 3. g3 Jf6 4. Sg2 Se7
(Anglická hra)

A15
1. c4 Jf6
- bez 2. Jc3
(Anglická hra)

A16
1. c4 Jf6 2. Jc3
- bez 2...e6
(Anglická hra)

A17
1. c4 Jf6 2. Jc3 e6
- bez 3. e4
(Anglická hra)

A18
1. c4 Jf6 2. Jc3 e6 3. e4
- bez 3...c5
(Anglická hra)

A19
1. c4 Jf6 2. Jc3 e6 3. e4 c5
(Anglická hra)

A2
  1. c4 e5
(Anglická hra)

A20
1. c4 e5
- bez 2. Jc3
(Anglická hra)

A21
1. c4 e5 2. Jc3
- bez 2...Jf6, 2...Jc6
(Anglická hra)

A22
1. c4 e5 2. Jc3 Jf6
- bez 3. g3
- 3. g3 bez 3...c6, 3...g6
(Anglická hra)

A23
1. c4 e5 2. Jc3 Jf6 3. g3 c6
(Anglická hra)

A24
1. c4 e5 2. Jc3 Jf6 3. g3 g6
(Anglická hra)

A25
1. c4 e5 2. Jc3 Jc6
- bez 3. g3, 3. Jf3
- 3. g3 bez 3...g6
- 3...g6 bez 4. Sg2
- 4. Sg2 bez 4...Sg7
- 4...Sg7 bez 5. d3
(Anglická hra)

A26
1. c4 e5 2. Jc3 Jc6 3. g3 g6 4. Sg2 Sg7 5. d3
(Anglická hra)

A27
1. c4 e5 2. Jc3 Jc6 3. Jf3
- bez 3...Jf6
(Anglická hra)

A28
1. c4 e5 2. Jc3 Jc6 3. Jf3 Jf6
- bez 4. g3
(Anglická hra)

A29
1. c4 e5 2. Jc3 Jc6 3. Jf3 Jf6 4. g3
(Anglická hra)

A3
  1. c4 c5
(Anglická hra)

A30
1. c4 c5
- bez 2. Jf3, 2. Jc3
- 2. Jf3 bez 2...Jf6
- 2...Jf6 bez 3. d4
(Anglická hra)

A31
1. c4 c5 2. Jf3 Jf6 3. d4
- bez 3...cxd4
- 3...cxd4 bez 4. Jxd4
- 4. Jxd4 bez 4...e6
(Anglická hra)

A32
1. c4 c5 2. Jf3 Jf6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 e6
- bez 5. Jc3
- 5. Jc3 bez 5...Jc6
(Anglická hra)

A33
1. c4 c5 2. Jf3 Jf6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 e6 5. Jc3 Jc6
(Anglická hra)

A34
1. c4 c5 2. Jc3
- bez 2...Jc6
(Anglická hra)

A35
1. c4 c5 2. Jc3 Jc6
- bez 3. g3
(Anglická hra)

A36
1. c4 c5 2. Jc3 Jc6 3. g3
- bez 3...g6
- 3...g6 bez 4. Sg2
- 4. Sg2 bez 4...Sg7
- 4...Sg7 bez 5. Jf3
(Anglická hra)

A37
1. c4 c5 2. Jc3 Jc6 3. g3 g6 4. Sg2 Sg7 5. Jf3
- bez 5...Jf6
(Anglická hra)

A38
1. c4 c5 2. Jc3 Jc6 3. g3 g6 4. Sg2 Sg7 5. Jf3 Jf6
- bez 6. 0-0
- 6. 0-0 bez 6...0-0
- 6...0-0 bez 7. d4
(Anglická hra)

A39
1. c4 c5 2. Jc3 Jc6 3. g3 g6 4. Sg2 Sg7 5. Jf3 Jf6 6. 0-0 0-0 7. d4
(Anglická hra)

A4
  1. d4
- bez 1...Jf6, 1...f5, 1...d5
- 1...Jf6 bez 2. c4

A40
1. d4
- bez 1...d6, 1...c5, 1...Jf6, 1...f5, 1...d5

A41
1. d4 d6
- bez 2. c4
- 2. c4 bez 2...g6
- 2...g6 bez 3. Jc3
- 3. Jc3 bez 3...Sg7
- 3...Sg7 bez 4. e4

A42
1. d4 d6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4

A43
1. d4 c5
- bez 2. d5
- 2. d5 bez 2...e5

A44
1. d4 c5 2. d5 e5

A45
1. d4 Jf6
- bez 2. Jf3, 2. c4

A46
1. d4 Jf6 2. Jf3
- bez 2...b6, 2...g6

A47
1. d4 Jf6 2. Jf3 b6

A48
1. d4 Jf6 2. Jf3 g6
- bez 3. g3

A49
1. d4 Jf6 2. Jf3 g6 3. g3

A5
  1. d4 Jf6 2. c4
- bez 2...c5, 2...e6, 2...g6
- 2...c5 bez 3. d5
- 3. d5 bez 3...e6
(Budapešťský gambit, Volžský g., obrana Ben-Oni, Staroindická ob.)

A50
1. d4 Jf6 2. c4
- bez 2...e5, 2...d6, 2...c5, 2...e6, 2...g6

A51
1. d4 Jf6 2. c4 e5
- bez 3. dxe5
- 3. dxe5 bez 3...Jg4
(Budapešťský gambit)

A52
1. d4 Jf6 2. c4 e5 3. dxe5 Jg4
(Budapešťský gambit)

A53
1. d4 Jf6 2. c4 d6
- bez 3. Jc3
- 3. Jc3 bez 3...e5
- 3...e5 bez 4. Jf3
(Staroindická obrana)

A54
1. d4 Jf6 2. c4 d6 3. Jc3 e5 4. Jf3
- bez 4...Jbd7
- 4...Jbd7 bez 5. e4
(Staroindická obrana)

A55
1. d4 Jf6 2. c4 d6 3. Jc3 e5 4. Jf3 Jbd7 5. e4
(Staroindická obrana)

A56
1. d4 Jf6 2. c4 c5
- bez 3. d5
- 3. d5 bez 3...b5, 3...e6
(obrana Ben-Oni)

A57
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 b5
- bez 4. cxb5
- 4. cxb5 bez 4...a6
- 4...a6 bez 5. bxa6
(Volžský gambit)

A58
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6
- bez 5...Sxa6
- 5...Sxa6 bez 6. Jc3
- 6. Jc3 bez 6...d6
- 6...d6 bez 7. e4
(Volžský gambit)

A59
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6 5. bxa6 Sxa6 6. Jc3 d6 7. e4
(Volžský gambit)

A6
  1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6
(obrana Ben-Oni)

A60
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6
- bez 4. Jc3
- 4. Jc3 bez 4...exd5
- 4...exd5 bez 5. cxd5
- 5. cxd5 bez 5...d6
- 5...d6 bez 6. Jf3, 6. e4
- 6. Jf3 bez 6...g6
(obrana Ben-Oni)

A61
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Jf3 g6
- bez 7. g3
(obrana Ben-Oni)

A62
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Jf3 g6 7. g3
- bez 7...Sg7
- 7...Sg7 bez 8. Sg2
- 8. Sg2 bez 8...0-0
- 8...0-0 bez 9. 0-0
- 9. 0-0 bez 9...a6
- 9...a6 bez 10. a4
- 10. a4 bez 10...Jbd7
(obrana Ben-Oni)

A63
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Jf3 g6 7. g3 Sg7 8. Sg2 0-0 9. 0-0 a6 10. a4 Jbd7
- bez 11. Jd2
- 11. Jd2 bez 11...Re8
(obrana Ben-Oni)

A64
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Jf3 g6 7. g3 Sg7 8. Sg2 0-0 9. 0-0 a6 10. a4 Jbd7 11. Jd2 Ve8
(obrana Ben-Oni)

A65
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4
- bez 6...g6
- 6...g6 bez 7. f4, 7. Jf3
(obrana Ben-Oni)

A66
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4
- bez 7...Sg7
- 7...Sg7 bez 8. Sb5+, 8. Jf3
(obrana Ben-Oni)

A67
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 Sg7 8. Sb5+
(obrana Ben-Oni)

A68
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 Sg7 8. Jf3
- bez 8...0-0
- 8...0-0 bez 9. Se2
- 9. Se2 bez 9...Re8
(obrana Ben-Oni)

A69
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 Sg7 8. Jf3
- bez 8...0-0
- 8...0-0 bez 9. Se2
- 9. Se2 bez 9...Re8
(obrana Ben-Oni)

A7
  1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Jf3
(obrana Ben-Oni)

A70
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Jf3
- bez 7...Sg7
- 7...Sg7 bez 8. Sg5, 8. Se2
(obrana Ben-Oni)

A71
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Jf3 Sg7 8. Sg5
(obrana Ben-Oni)

A72
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Jf3 Sg7 8. Se2
- bez 8...0-0
- 8...0-0 bez 9. 0-0
(obrana Ben-Oni)

A73
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Jf3 Sg7 8. Se2 0-0 9. 0-0
- bez 9...a6, 9...Re8
(obrana Ben-Oni)

A74
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Jf3 Sg7 8. Se2 0-0 9. 0-0 a6
- bez 10. a4
- 10. a4 bez 10...Sg4
(obrana Ben-Oni)

A75
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Jf3 Sg7 8. Se2 0-0 9. 0-0 a6 10. a4 Sg4
(obrana Ben-Oni)

A76
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Jf3 Sg7 8. Se2 0-0 9. 0-0 Ve8
- bez 10. Jd2
(obrana Ben-Oni)

A77
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Jf3 Sg7 8. Se2 0-0 9. 0-0 Ve8 10. Jd2
- bez 10...Ja6
(obrana Ben-Oni)

A78
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Jf3 Sg7 8. Se2 0-0 9. 0-0 Ve8 10. Jd2 Ja6
- bez 11. f3
(obrana Ben-Oni)

A79
1. d4 Jf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Jc3 exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Jf3 Sg7 8. Se2 0-0 9. 0-0 Ve8 10. Jd2 Ja6 11. f3
(obrana Ben-Oni)

A8
  1. d4 f5
- bez 2. c4
- 2. c4 bez 2...Jf6
- 2...Jf6 bez 3. g3
- 3. g3 bez 3...e6
(Holandská obrana)

A80
1. d4 f5
- bez 2. g3, 2. e4, 2. c4
(Holandská obrana)

A81
1. d4 f5 2. g3
(Holandská obrana)

A82
1. d4 f5 2. e4
- bez 2...fxe4
- 2...fxe4 bez 3. Jc3
- 3. Jc3 bez 3...Jf6
- 3...Jf6 bez 4. Sg5
(Holandská obrana - Stauntonův gambit)

A83
1. d4 f5 2. e4 fxe4 3. Jc3 Jf6 4. Sg5
(Holandská obrana - Stauntonův gambit)

A84
1. d4 f5 2. c4
- bez 2...Jf6
- 2...Jf6 bez 3. Jc3, 3. g3
(Holandská obrana)

A85
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. Jc3
(Holandská obrana)

A86
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3
- bez 3...g6, 3...e6
- 3...g6 bez 4. Sg2
- 4. Sg2 bez 4...Sg7
- 4...Sg7 bez 5. Jf3
(Holandská obrana - leningradský systém)

A87
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 g6 4. Sg2 Sg7 5. Jf3
- bez 5...0-0
- 5...0-0 bez 6. 0-0
- 6. 0-0 bez 6...d6
- 6...d6 bez 7. Jc3
- 7. Jc3 bez 7...c6, 7...Jc6
(Holandská obrana - leningradský systém)

A88
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 g6 4. Sg2 Sg7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 d6 7. Jc3 c6
(Holandská obrana - leningradský systém)

A89
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 g6 4. Sg2 Sg7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 d6 7. Jc3 Jc6
(Holandská obrana - leningradský systém)

A9
  1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 e6
(Holandská obrana)

A90
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 e6
- bez 4. Sg2
- 4. Sg2 bez 4...Se7
(Holandská obrana)

A91
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 e6 4. Sg2 Se7
- bez 5. Jf3
(Holandská obrana)

A92
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 e6 4. Sg2 Se7 5. Jf3
- bez 5...0-0
- 5...0-0 bez 6. 0-0
- 6. 0-0 bez 6...d5, 6...d6
- 6...d5 bez 7. b3, 7. Jc3
(Holandská obrana - Stonewall)

A93
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 e6 4. Sg2 Se7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 d5 7. b3
- bez 7...c6
- 7...c6 bez 8. Sa3
(Holandská obrana - Stonewall)

A94
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 e6 4. Sg2 Se7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 d5 7. b3 c6 8. Sa3
(Holandská obrana - Stonewall)

A95
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 e6 4. Sg2 Se7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 d5 7. Jc3
(Holandská obrana - Stonewall)

A96
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 e6 4. Sg2 Se7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 d6
- bez 7. Jc3
- 7. Jc3 bez 7...De8
(Holandská obrana - systém Iljina-Ženevského)

A97
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 e6 4. Sg2 Se7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 d6 7. Jc3 De8
- bez 8. Dc2, 8. b3
(Holandská obrana - systém Iljina-Ženevského)

A98
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 e6 4. Sg2 Se7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 d6 7. Jc3 De8 8. Dc2
(Holandská obrana - systém Iljina-Ženevského)

A99
1. d4 f5 2. c4 Jf6 3. g3 e6 4. Sg2 Se7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 d6 7. Jc3 De8 8. b3
(Holandská obrana - systém Iljina-Ženevského)

B
  1. e4 bez 1...c5, 1...e6, 1...e5
(Nimcovičova obrana, Skandinávská ob., Aljechinova ob., Pircova [Ufimcevova, Robatschova] ob., Caro-Kann, mj.)

1. e4 c5
(Sicilská obrana)

B0
  1. e4
- bez 1...c6, 1...c5, 1...e6, 1...e5
(Nimcovičova obrana, Skandinávská ob., Aljechinova ob., Pircova [Ufimcevova, Robatschova] ob., mj.)

B00
1. e4
- bez 1...d5, 1...Jf6, 1...g6, 1...d6, 1...c6, 1...c5, 1...e6, 1...e5
(Nimcovičova obrana, mj.)

B01
1. e4 d5
(Skandinávská obrana)

B02
1. e4 Jf6
- bez 2. e5
- 2. e5 bez 2...Jd5
- 2...Jd5 bez 3. d4
(Aljechinova obrana)

B03
1. e4 Jf6 2. e5 Jd5 3. d4
- bez 3...d6
- 3...d6 bez 4. Jf3
(Aljechinova obrana)

B04
1. e4 Jf6 2. e5 Jd5 3. d4 d6 4. Jf3
- bez 4...Sg4
(Aljechinova obrana)

B05
1. e4 Jf6 2. e5 Jd5 3. d4 d6 4. Jf3 Sg4
(Aljechinova obrana)

B06
1. e4 g6
(Pircova [Ufimcevova, Robatschova] obrana)

B07
1. e4 d6
- bez 2. d4
- 2. d4 bez 2...Jf6
- 2...Jf6 bez 3. Jc3
- 3. Jc3 bez 3...g6
- 3...g6 bez 4. Jf3, 4. f4
(Pircova [Ufimcevova, Robatschova] obrana)

B08
1. e4 d6 2. d4 Jf6 3. Jc3 g6 4. Jf3
(Pircova [Ufimcevova, Robatschova] obrana)

B09
1. e4 d6 2. d4 Jf6 3. Jc3 g6 4. f4
(Pircova [Ufimcevova, Robatschova] obrana)

B1
  1. e4 c6
(Caro-Kann)

B10
1. e4 c6
- bez 2. Jc3, 2. d4
(Caro-Kann)

B11
1. e4 c6 2. Jc3
- bez 2...d5
- 2...d5 bez 3. Jf3
- 3. Jf3 bez 3...Sg4
- 3...Sg4
(Caro-Kann)

B12
1. e4 c6 2. d4
- bez 2...d5
- 2...d5 bez 3. exd5, 3. Jc3
(Caro-Kann)

B13
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5
- bez 3...cxd5
- 3...cxd5 bez 4. c4
- 4. c4 bez 4...Jf6
- 4...Jf6 bez 5. Jc3
- 5. Jc3 bez 5...g6, 5...e6
(Caro-Kann)

B14
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Jf6 5. Jc3
- 5...g6
- 5...e6
(Caro-Kann)

B15
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Jc3
- bez 3...dxe4
- 3...dxe4 bez 4. Jxe4
- 4. Jxe4 bez 4...Jf6, 4...Jd7, 4...Sf5
- 4...Jf6 bez 5. Jxf6+
- 5. Jxf6+ exf6
(Caro-Kann)

B16
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Jc3 dxe4 4. Jxe4 Jf6 5. Jxf6+ gxf6
(Caro-Kann)

B17
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Jc3 dxe4 4. Jxe4 Jd7
(Caro-Kann)

B18
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Jc3 dxe4 4. Jxe4 Sf5
- bez 5. Jg3
- 5. Jg3 bez 5...Sg6
- 5...Sg6 bez 6. h4
- 6. h4 bez 6...h6
- 6...h6 bez 7. Jf3
(Caro-Kann)

B19
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Jc3 dxe4 4. Jxe4 Sf5
- bez 5. Jg3
- 5. Jg3 bez 5...Sg6
- 5...Sg6 bez 6. h4
- 6. h4 bez 6...h6
- 6...h6 bez 7. Jf3
(Caro-Kann)

B2
  1. e4 c5
- bez 2. Jf3
- 2. Jf3 bez 2...Jc6, 2...e6, 2...d6
(Sicilská obrana - Alapinova var., zavřená sicilská, mj.)

B20
1. e4 c5
- bez 2. f4, 2. d4, 2. c3, 2. Jc3, 2. Jf3
(Sicilská obrana)

B21
1. e4 c5
- 2. f4
- 2. d4
(Sicilská obrana)

B22
1. e4 c5 2. c3
(Sicilská obrana - Alapinova varianta)

B23
1. e4 c5 2. Jc3
- bez 2...Jc6
- 2...Jc6 bez 3. g3
(Sicilská obrana - zavřená sicilská)

B24
1. e4 c5 2. Jc3 Jc6 3. g3
- bez 3...g6
- 3...g6 bez 4. Sg2
- 4. Sg2 bez 4...Sg7
- 4...Sg7 bez 5. d3
- 5. d3 bez 5...d6
(Sicilská obrana - zavřená sicilská)

B25
1. e4 c5 2. Jc3 Jc6 3. g3 g6 4. Sg2 Sg7 5. d3 d6
- bez 6. Se3
(Sicilská obrana - zavřená sicilská)

B26
1. e4 c5 2. Jc3 Jc6 3. g3 g6 4. Sg2 Sg7 5. d3 d6 6. Se3
(Sicilská obrana - zavřená sicilská)

B27
1. e4 c5 2. Jf3
- bez 2...a6, 2...Jf6, 2...Jc6, 2...e6, 2...d6

B28
1. e4 c5 2. Jf3 a6

B29
1. e4 c5 2. Jf3 Jf6

B3
  1. e4 c5 2. Jf3 Jc6
(Sicilská obrana - Loewenthalova var., Svěšnikovova [Pelikánova] var., Simaginova var., Maróczyho výstavba, mj.)

B30
1. e4 c5 2. Jf3 Jc6
- bez 3. Sb5, 3. d4
- 3. Sb5 bez 3...g6
(Sicilská obrana)

B31
1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 g6
(Sicilská obrana)

B32
1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4
- bez 3...cxd4
- 3...cxd4 bez 4. Jxd4
- 4. Jxd4 bez 4...Jf6, 4...g6
(Sicilská obrana - Loewenthalova var.)

B33
1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6
(Sicilská obrana - Svěšnikovova [Pelikánova] var.)

B34
1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 g6
- bez 5. Jc3, 5. c4
- 5. Jc3 bez 5...Sg7
- 5...Sg7 bez 6. Se3
- 6. Se3 bez 6...Jf6
- 6...Jf6 bez 7. Sc4
(Sicilská obrana - Simaginova var.)

B35
1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 g6 5. Jc3 Sg7 6. Se3 Jf6 7. Sc4
(Sicilská obrana - Simaginova var.)

B36
1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cd4 4. Jd4 g6 5. c4
- bez 5...Sg7
(Sicilská obrana - Maróczyho výstavba)

B37
1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 g6 5. c4 Sg7
- bez 6. Se3
(Sicilská obrana - Maróczyho výstavba)

B38
1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 g6 5. c4 Sg7 6. Se3
- bez 6...Jf6
- 6...Jf6 bez 7. Jc3
- 7. Jc3 bez 7...Jg4
(Sicilská obrana - Maróczyho výstavba)

B39
1. e4 c5 2. Jf3 Jc6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 g6 5. c4 Sg7 6. Se3 Jf6 7. Jc3 Jg4
(Sicilská obrana - Maróczyho výstavba)

B4
  1. e4 c5 2. Jf3 e6
(Sicilská obrana - Paulsenova var., mj.)

B40
1. e4 c5 2. Jf3 e6
- bez 3. d4
- 3. d4 bez 3...cxd4
- 3...cxd4 bez 4. Jxd4
- 4. Jxd4 bez 4...a6, 4...Jc6
(Sicilská obrana)

B41
1. e4 c5 2. Jf3 e6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 a6
- bez 5. Sd3, 5. Jc3
(Sicilská obrana - Paulsenova var.)

B42
1. e4 c5 2. Jf3 e6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 a6 5. Sd3
(Sicilská obrana - Paulsenova var.)

B43
1. e4 c5 2. Jf3 e6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 a6 5. Jc3
(Sicilská obrana - Paulsenova var.)

B44
1. e4 c5 2. Jf3 e6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jc6
- bez 5. Jc3
(Sicilská obrana - Paulsenova var.)

B45
1. e4 c5 2. Jf3 e6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jc6 5. Jc3
- bez 5...a6, 5...Dc7
(Sicilská obrana - Paulsenova var.)

B46
1. e4 c5 2. Jf3 e6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jc6 5. Jc3 a6
(Sicilská obrana - Paulsenova var.)

B47
1. e4 c5 2. Jf3 e6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jc6 5. Jc3 Dc7
- bez 6. Se3
(Sicilská obrana - Paulsenova var.)

B48
1. e4 c5 2. Jf3 e6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jc6 5. Jc3 Dc7 6. Se3
- bez 6...a6
- 6...a6 bez 7. Se2
(Sicilská obrana - Paulsenova var.)

B49
1. e4 c5 2. Jf3 e6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jc6 5. Jc3 Dc7 6. Se3 a6 7. Se2
(Sicilská obrana - Paulsenova var.)

B5
  1. e4 c5 2. Jf3 d6
- bez 3. d4
- 3. d4 bez 3...cxd4
- 3...cxd4 bez 4. Jxd4
- 4. Jxd4 bez 4...Jf6
- 4...Jf6 bez 5. Jc3
- 5. Jc3 bez 5...Jc6, 5...g6, 5...e6, 5...a6
- 5...Jc6 bez 6. Sg5
(Sicilská obrana - Sozinův útok, Boleslavského var.)

B50
1. e4 c5 2. Jf3 d6
- bez 3. Sb5+, 3. d4
(Sicilská obrana)

B51
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. Sb5+
- bez 3...Sd7
(Sicilská obrana)

B52
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. Sb5+ Sd7
(Sicilská obrana)

B53
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4
- bez 3...cxd4
- 3...cxd4 bez 4. Jxd4
(Sicilská obrana)

B54
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4
- bez 4...Jf6
(Sicilská obrana)

B55
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6
- bez 5. f3, 5. Jc3
- 5. f3
(Sicilská obrana)

B56
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3
- bez 5...Jc6, 5...g6, 5...e6, 5...a6
- 5...Jc6 bez 6. Sc4, 6. Se2, 6. Sg5
(Sicilská obrana)

B57
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Sc4
(Sicilská obrana - Sozinův útok)

B58
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Se2
- bez 6...e5
- 6...e5 bez 7. Jb3
(Sicilská obrana - Boleslavského var.)

B59
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Se2 e5 7. Jb3
(Sicilská obrana - Boleslavského var.)

B6
  1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Sg5
(Sicilská obrana - Richterův útok)

B60
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Sg5
- bez 6...Sd7, 6...e6
- 6...Sd7 bez 7. Dd2
(Sicilská obrana - Richterův útok)

B61
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Sg5 Sd7 7. Dd2
(Sicilská obrana - Richterův útok)

B62
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Sg5 e6
- bez 7. Dd2
(Sicilská obrana - Richterův útok)

B63
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Sg5 e6 7. Dd2
- bez 7...Se7, 7...a6
- 7...Se7 bez 8. 0-0-0
- 8. 0-0-0 bez 8...0-0
- 8...0-0 bez 9. f4
(Sicilská obrana - Richterův útok)

B64
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Sg5 e6 7. Dd2 Se7 8. 0-0-0 0-0 9. f4
- bez 9...Jxd4
(Sicilská obrana - Richterův útok)

B65
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Sg5 e6 7. Dd2 Se7 8. 0-0-0 0-0 9. f4 Jxd4 10. Dxd4
(Sicilská obrana - Richterův útok)

B66
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Sg5 e6 7. Dd2 a6
- bez 8. 0-0-0
- 8. 0-0-0 bez 8...Sd7
(Sicilská obrana - Richterův útok)

B67
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Sg5 e6 7. Dd2 a6 8. 0-0-0 Sd7
- bez 9. f4
- 9. f4 bez 9...Se7
(Sicilská obrana - Richterův útok)

B68
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Sg5 e6 7. Dd2 a6 8. 0-0-0 Sd7 9. f4 Se7
- bez 10. Jf3
- 10. Jf3 bez 10...b5
- 10...b5 bez 11. Sxf6
(Sicilská obrana - Richterův útok)

B69
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 Jc6 6. Sg5 e6 7. Dd2 a6 8. 0-0-0 Sd7 9. f4 Se7 10. Jf3 b5 11. Sxf6
(Sicilská obrana - Richterův útok)

B7
  1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 g6
(Sicilská obrana - Dračí var.)

B70
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 g6
- bez 6. f4, 6. Se3
(Sicilská obrana - Dračí var.)

B71
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 g6 6. f4
(Sicilská obrana - Dračí var.)

B72
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 g6 6. Se3
- bez 6...Sg7
- 6...Sg7 bez 7. Se2, 7. f3
- 7. Se2 bez 7...Jc6
- 7...Jc6 bez 8. 0-0
(Sicilská obrana - Dračí var.)

B73
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 g6 6. Se3 Sg7 7. Se2 Jc6 8. 0-0
- bez 8...0-0
- 8...0-0 bez 9. Jb3
(Sicilská obrana - Dračí var.)

B74
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 g6 6. Se3 Sg7 7. Se2 Jc6 8. 0-0 0-0 9. Jb3
(Sicilská obrana - Dračí var.)

B75
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 g6 6. Se3 Sg7 7. f3
- bez 7...0-0
(Sicilská obrana - Dračí var.)

B76
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 g6 6. Se3 Sg7 7. f3 0-0
- bez 8. Dd2
- 8. Dd2 bez 8...Jc6
- 8...Jc6 bez 9. Sc4
(Sicilská obrana - Dračí var.)

B77
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 g6 6. Se3 Sg7 7. f3 0-0 8. Dd2 Jc6 9. Sc4
- bez 9...Sd7
- 9...Sd7 bez 10. 0-0-0
(Sicilská obrana - Dračí var.)

B78
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 g6 6. Se3 Sg7 7. f3 0-0 8. Dd2 Jc6 9. Sc4 Sd7 10. 0-0-0
- bez 10...Da5
- 10...Da5 bez 11. Sb3
- 11. Sb3 bez 11...Vfc8
(Sicilská obrana - Dračí var.)

B79
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 g6 6. Se3 Sg7 7. f3 0-0 8. Dd2 Jc6 9. Sc4 Sd7 10. 0-0-0 Da5 11. Sb3 Vfc8
(Sicilská obrana - Dračí var.)

B8
  1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 e6
(Sicilská obrana - Scheveningská var., Sozinův útok)

B80
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 e6
- bez 6. g4, 6. f4, 6. Se2, 6. Sc4
(Sicilská obrana - Scheveningská var.)

B81
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 e6 6. g4
(Sicilská obrana - Scheveningská var.)

B82
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 e6 6. f4
(Sicilská obrana - Scheveningská var.)

B83
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 e6 6. Se2
- bez 6...a6
(Sicilská obrana - Scheveningská var.)

B84
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 e6 6. Se2 a6
- bez 7. 0-0
- 7. 0-0 bez 7...Se7
- 7...Se7 bez 8. f4
- 8. f4 bez 8...0-0
- 8...0-0 bez 9. Se3
(Sicilská obrana - Scheveningská var.)

B85
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 e6 6. Se2 a6 7. 0-0 Se7 8. f4 0-0 9. Se3
(Sicilská obrana - Scheveningská var.)

B86
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 e6 6. Sc4
- bez 6...a6, 6...Jc6
- 6...a6 bez 7. Sb3
- 7. Sb3 bez 7...b5
(Sicilská obrana - Sozinův útok)

B87
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 e6 6. Sc4 a6 7. Sb3 b5
(Sicilská obrana - Sozinův útok)

B88
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 e6 6. Sc4 Jc6
- bez 7. Se3
(Sicilská obrana - Sozinův útok)

B89
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 e6 6. Sc4 Jc6 7. Se3
(Sicilská obrana - Sozinův útok)

B9
  1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6
(Sicilská obrana - Najdorfova var.)

B90
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6
- bez 6. g3, 6. Se2, 6. f4, 6. Sg5
(Sicilská obrana - Najdorfova var.)

B91
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. g3
(Sicilská obrana - Najdorfova var.)

B92
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. Se2
(Sicilská obrana - Najdorfova var.)

B93
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. f4
(Sicilská obrana - Najdorfova var.)

B94
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. Sg5
- bez 6...e6
(Sicilská obrana - Najdorfova var.)

B95
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. Sg5 e6
- bez 7. f4
(Sicilská obrana - Najdorfova var.)

B96
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. Sg5 e6 7. f4
- bez 7...Db6, 7...Se7
(Sicilská obrana - Najdorfova var.)

B97
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. Sg5 e6 7. f4 Db6
(Sicilská obrana - Najdorfova var.)

B98
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. Sg5 e6 7. f4 Se7
- bez 8. Df3
- 8. Df3 bez 8...Dc7
- 8...Dc7 bez 9. 0-0-0
- 9. 0-0-0 bez 9...Jbd7
(Sicilská obrana - Najdorfova var.)

B99
1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 a6 6. Sg5 e6 7. f4 Se7 8. Df3 Dc7 9. 0-0-0 Jbd7
(Sicilská obrana - Najdorfova var.)

C
  1. e4 e6
(Francouzská obrana)

1. e4 e5
(Střední gambit, Střelcova hra, Vídeňská hra, Královský g., Lotyšský g., Philidorova obrana, Ruská obrana, Ponzianiho zahájení, Skotský g., Skotská hra, Hra tří jezdců, Hra čtyř jezdců, Italská hra, Uherská ob., Evansův g., Hra dvou jezdců v obraně, Španělská hra)

C0
  1. e4 e6
- bez 2. d4
- 2. d4 bez 2...d5
- 2...d5 bez 3. Jc3
(Francouzská obrana - Tarraschova var., mj.)

C00
1. e4 e6
- bez 2. d4
(Francouzská obrana)

C01
1. e4 e6 2. d4
- bez 2...d5
- 2...d5 bez 3. exd5, 3. e5, 3. Jd2, 3. Jc3
- 3. exd5
(Francouzská obrana)

C02
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5
(Francouzská obrana)

C03
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jd2
- bez 3...Jc6, 3...Jf6, 3...c5
(Francouzská obrana - Tarraschova var.)

C04
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jd2 Jc6
(Francouzská obrana - Tarraschova var.)

C05
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jd2 Jf6
- bez 4. e5
- 4. e5 bez 4...Jfd7
- 4...Jfd7 bez 5. Sd3
- 5. Sd3 bez 5...c5
- 5...c5 bez 6. c3
- 6. c3 bez 6...Jc6
- 6...Jc6 bez 7. Je2
- 7. Je2 bez 7...cxd4
(Francouzská obrana - Tarraschova var.)

C06
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jd2 Jf6 4. e5 Jfd7 5. Sd3 c5 6. c3 Jc6 7. Je2 cxd4
(Francouzská obrana - Tarraschova var.)

C07
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jd2 c5
- bez 4. exd5
- 4. exd5 bez 4...exd5
(Francouzská obrana - Tarraschova var.)

C08
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jd2 c5 4. exd5 exd5
- bez 5. Jgf3
- 5. Jgf3 bez 5...Jc6
(Francouzská obrana - Tarraschova var.)

C09
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jd2 c5 4. exd5 exd5 5. Jgf3 Jc6
(Francouzská obrana - Tarraschova var.)

C1
  1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3
(Francouzská obrana - klasická var., Winawerova var., mj.)

C10
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3
- bez 3...Jf6, 3...Sb4
(Francouzská obrana)

C11
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6
- bez 4. Sg5
- 4. Sg5 bez 4...Sb4, 4...Se7
(Francouzská obrana - klasická var.)

C12
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Sb4
(Francouzská obrana - klasická var.)

C13
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7
- bez 5. e5
- 5. e5 bez 5...Jfd7
- 5...Jfd7 bez 6. Sxe7
(Francouzská obrana - klasická var.)

C14
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e5 Jfd7 6. Sxe7
(Francouzská obrana - klasická var.)

C15
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Sb4
- bez 4. e5
(Francouzská obrana - Winawerova var.)

C16
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Sb4 4. e5
- bez 4...c5
(Francouzská obrana - Winawerova var.)

C17
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Sb4 4. e5 c5
- bez 5. a3
- 5. a3 bez 5...Sxc3+
(Francouzská obrana - Winawerova var.)

C18
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Sb4 4. e5 c5 5. a3 Sxc3+ 6. bxc3
- bez 6...Je7
- 6...Je7 bez 7. Jf3, 7. a4
(Francouzská obrana - Winawerova var.)

C19
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Jc3 Sb4 4. e5 c5 5. a3 Sxc3+ 6. bxc3 Je7
- 7. Jf3
- 7. a4
(Francouzská obrana - Winawerova var.)

C2
  1. e4 e5
- bez 2. f4, 2. Jf3
(Střední gambit, Střelcova hra, Vídeňská hra, mj.)

C20
1. e4 e5
- bez 2. d4, 2. Sc4, 2. Jc3, 2. f4, 2. Jf3

C21
1. e4 e5 2. d4
- bez 2...exd4
- 2...exd4 bez 3. Dxd4
(Střední gambit)

C22
1. e4 e5 2. d4 exd4 3. Dxd4
(Střední gambit)

C23
1. e4 e5 2. Sc4
- bez 2...Jf6
(Střelcova hra)

C24
1. e4 e5 2. Sc4 Jf6
(Střelcova hra)

C25
1. e4 e5 2. Jc3
- bez 2...Jf6
(Vídeňská hra)

C26
1. e4 e5 2. Jc3 Jf6
- bez 3. Sc4, 3. f4
- 3. Sc4 bez 3...Jxe4, 3...Jc6
(Vídeňská hra)

C27
1. e4 e5 2. Jc3 Jf6 3. Sc4 Jxe4
(Vídeňská hra)

C28
1. e4 e5 2. Jc3 Jf6 3. Sc4 Jc6
(Vídeňská hra)

C29
1. e4 e5 2. Jc3 Jf6 3. f4
(Vídeňská hra)

C3
  1. e4 e5 2. f4
(Královský gambit)

C30
1. e4 e5 2. f4
- bez 2...d5, 2...exf4
(Královský gambit)

C31
1. e4 e5 2. f4 d5
- bez 3. exd5
- 3. exd5 bez 3...e4
- 3...e4 bez 4. d3
- 4. d3 bez 4...Jf6
(Královský gambit)

C32
1. e4 e5 2. f4 d5 3. exd5 e4 4. d3 Jf6
(Královský gambit)

C33
1. e4 e5 2. f4 exf4
- bez 3. Jf3
(Královský gambit)

C34
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Jf3
- bez 3...Se7, 3...d5, 3...g5
(Královský gambit)

C35
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Jf3 Se7
(Královský gambit)

C36
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Jf3 d5
(Královský gambit)

C37
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Jf3 g5
- bez 4. Sc4, 4. h4
- 4. Sc4 bez 4...Sg7
(Královský gambit)

C38
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Jf3 g5 4. Sc4 Sg7
(Královský gambit)

C39
1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Jf3 g5 4. h4
(Královský gambit)

C4
  1. e4 e5 2. Jf3
- bez 2...Jc6
- 2...Jc6 bez 3. Sc4, 3. Sb5
(Lotyšský gambit, Philidorova obrana, Ruská ob., Ponzianiho zahájení, Skotský gambit, Skotská hra, Hra tří jezdců, Hra čtyř jezdců)

C40
1. e4 e5 2. Jf3
- bez 2...d6, 2...Jf6, 2...Jc6
(Lotyšský gambit, mj.)

C41
1. e4 e5 2. Jf3 d6
(Philidorova obrana)

C42
1. e4 e5 2. Jf3 Jf6
- bez 3. d4
(Ruská obrana)

C43
1. e4 e5 2. Jf3 Jf6 3. d4
(Ruská obrana)

C44
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6
- bez 3. d4, 3. Jc3, 3. Sc4, 3. Sb5
- 3. d4 bez 3...exd4
- 3...exd4 bez 4. Jxd4
(Skotský gambit, Ponzianiho zahájení)

C45
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. d4 exd4 4. Jxd4
(Skotská hra)

C46
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Jc3
- bez 3...Jf6
(Hra tří jezdců)

C47
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Jc3 Jf6
- bez 4. Sb5
(Hra čtyř jezdců)

C48
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Jc3 Jf6 4. Sb5
- bez 4...Sb4
(Hra čtyř jezdců)

C49
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Jc3 Jf6 4. Sb5 Sb4
(Hra čtyř jezdců)

C5
  1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4
(Uherská obrana, Italská hra, Evansův gambit, Hra dvou jezdců v obraně)

C50
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4
- bez 3...Sc5, 3...Jf6
- 3...Sc5 bez 4. b4, 4. c3
(Uherská obrana, Italská hra)

C51
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Sc5 4. b4
- bez 4...Sxb4
- 4...Sxb4 bez 5. c3
- 5. c3 bez 5...Sa5
(Evansův gambit)

C52
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Sc5 4. b4 Sxb4 5. c3 Sa5
(Evansův gambit)

C53
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Sc5 4. c3
- bez 4...Jf6
(Italská hra)

C54
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Sc5 4. c3 Jf6
(Italská hra)

C55
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Jf6
- bez 4. d4, 4. Jg5
- 4. d4 bez 4...exd4
- 4...exd4 bez 5. 0-0
- 5. 0-0 bez 5...Jxe4
(Hra dvou jezdců v obraně)

C56
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Jf6 4. d4 exd4 5. 0-0 Jxe4
(Hra dvou jezdců v obraně)

C57
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Jf6 4. Jg5
- bez 4...d5
- 4...d5 bez 5. exd5
- 5. exd5 bez 5...Ja5
(Hra dvou jezdců v obraně)

C58
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Jf6 4. Jg5 d5 5. exd5 Ja5
- bez 6. Sb5+
- 6. Sb5+ bez 6...c6
- 6...c6 bez 7. dxc6
- 7. dxc6 bez 7...bxc6
- 7...bxc6 bez 8. Se2
(Hra dvou jezdců v obraně)

C59
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sc4 Jf6 4. Jg5 d5 5. exd5 Ja5 6. Sb5+ c6 7. dxc6 bxc6 8. Se2
(Hra dvou jezdců v obraně)

C6
  1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5
- bez 3...a6
- 3...a6 bez 4. Sa4
(Španělská hra - Birdova obrana, Steinitzova ob., Schliemannova ob., klasická ob., berlínská ob., výměnná var.)

C60
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5
- bez 3...Jd4, 3...d6, 3...f5, 3...Sc5, 3...Jf6, 3...a6
(Španělská hra)

C61
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jd4
(Španělská hra - Birdova obrana)

C62
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 d6
(Španělská hra - Steinitzova obrana)

C63
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 f5
(Španělská hra - Schliemannova obrana)

C64
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Sc5
(Španělská hra - klasická obrana)

C65
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6
- bez 4. 0-0
- 4. 0-0 bez 4...d6, 4...Jxe4
(Španělská hra - berlínská obrana)

C66
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. 0-0 d6
(Španělská hra - berlínská obrana)

C67
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 Jf6 4. 0-0 Jxe4
(Španělská hra - berlínská obrana)

C68
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6
- bez 4. Sxc6, 4. Sa4
- 4. Sxc6 bez 4...dxc6
- 4...dxc6 bez 5. 0-0
- 5. 0-0 bez 5...f6
(Španělská hra - výměnná var.)

C69
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sxc6 dxc6 5. 0-0 f6
(Španělská hra - výměnná var.)

C7
  1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4
- bez 4...Jf6
- 4...Jf6 bez 5. 0-0
- 5. 0-0 bez 5...Jxe4, 5...Se7
(Španělská hra - moderní [odložená] Steinitzova obrana, mj.)

C70
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4
- bez 4...d6, 4...Jf6
(Španělská hra)

C71
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 d6
- bez 5. 0-0, 5. Sxc6+, 5. c3
(Španělská hra - moderní [odložená] Steinitzova obrana)

C72
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 d6 5. 0-0
(Španělská hra - moderní [odložená] Steinitzova obrana)

C73
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 d6 5. Sxc6+
(Španělská hra - moderní [odložená] Steinitzova obrana)

C74
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 d6 5. c3
- bez 5...Sd7
(Španělská hra - moderní [odložená] Steinitzova obrana)

C75
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 d6 5. c3 Sd7
- bez 6. d4
- 6. d4 bez 6...g6
(Španělská hra - moderní [odložená] Steinitzova obrana)

C76
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 d6 5. c3 Sd7 6. d4 g6
(Španělská hra - moderní [odložená] Steinitzova obrana)

C77
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6
- bez 5. 0-0
(Španělská hra)

C78
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0
- bez 5...d6, 5...Jxe4, 5...Se7
(Španělská hra)

C79
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 d6
(Španělská hra)

C8
  1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0
- 5...Jxe4
- 5...Se7 bez 6. Ve1
- 6. Ve1 bez 6...b5
- 6...b5 7. Sb3 bez 7...d6
(Španělská hra - otevřená var., Marshallův útok, mj.)

C80
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Jxe4
- bez 6. d4
- 6. d4 bez 6...b5
- 6...b5 bez 7. Sb3
- 7. Sb3 bez 7...d5
- 7...d5 bez 8. dxe5
- 8. dxe5 bez 8...Se6
- 8...Se6 bez 9. De2, 9. c3
(Španělská hra - otevřená var.)

C81
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Jxe4 6. d4 b5 7. Sb3 d5 8. dxe5 Se6 9. De2
(Španělská hra - otevřená var.)

C82
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Jxe4 6. d4 b5 7. Sb3 d5 8. de5 Se6 9. c3
- bez 9...Se7
(Španělská hra - otevřená var.)

C83
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Jxe4 6. d4 b5 7. Sb3 d5 8. dxe5 Se6 9. c3 Se7
(Španělská hra - otevřená var.)

C84
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7
- bez 6. Sxc6, 6. De2, 6. Ve1
(Španělská hra)

C85
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Sxc6
(Španělská hra)

C86
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. De2
(Španělská hra)

C87
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1
- bez 6...b5
(Španělská hra)

C88
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3
- bez 7...0-0, 7...d6
- 7...0-0 bez 8. c3
(Španělská hra)

C89
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 0-0 8. c3
(Španělská hra - Marshallův útok)

C9
  1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6
(Španělská hra - Zajcevova var., Smyslovova var., Breyerova var., Čigorinova obrana, mj.)

C90
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6
- bez 8. c3
- 8. c3 bez 8...0-0
- 8...0-0 bez 9. d4, 9. h3
(Španělská hra)

C91
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6 8. c3 0-0 9. d4
(Španělská hra)

C92
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6 8. c3 0-0 9. h3
- bez 9...h6, 9...Jb8, 9...Ja5
(Španělská hra - Zajcevova var.)

C93
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 h6
(Španělská hra - Smyslovova var.)

C94
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Jb8
- bez 10. d4
(Španělská hra - Breyerova var.)

C95
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Jb8 10. d4
(Španělská hra - Breyerova var.)

C96
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Ja5
- bez 10. Sc2
- 10. Sc2 bez 10...c5
- 10...c5 bez 11. d4
- 11. d4 bez 11...Dc7
(Španělská hra - Čigorinova obrana)

C97
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Ja5 10. Sc2 c5 11. d4 Dc7
- bez 12. Jbd2
- 12. Jbd2 bez 12...Jc6, 12...cxd4
(Španělská hra - Čigorinova obrana)

C98
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Ja5 10. Sc2 c5 11. d4 Dc7 12. Jbd2 Jc6
(Španělská hra - Čigorinova obrana)

C99
1. e4 e5 2. Jf3 Jc6 3. Sb5 a6 4. Sa4 Jf6 5. 0-0 Se7 6. Ve1 b5 7. Sb3 d6 8. c3 0-0 9. h3 Ja5 10. Sc2 c5 11. d4 Dc7 12. Jbd2 cxd4
(Španělská hra - Čigorinova obrana)

D
  1. d4 d5
1. d4 Jf6 2. c4 g6 s dalším 3...d5
(Hra dámským pěšcem, Dámský gambit, Grünfeldova indická obrana)

D0
  1. d4 d5
- bez 2. c4
- 2. c4 bez 2...c6, 2...dxc4, 2...e6
(Hra dámským pěšcem, Dámský gambit - Albinův protigambit)

D00
1. d4 d5
- bez 2. Jc3, 2. Jf3, 2. c4
- 2. Jc3 bez 2...Jf6
- 2...Jf6 bez 3. Sg5
(Hra dámským pěšcem)

D01
1. d4 d5 2. Jc3 Jf6 3. Sg5
(Hra dámským pěšcem)

D02
1. d4 d5 2. Jf3
- bez 2...Jf6
- 2...Jf6 bez 3. Sg5, 3. e3
(Hra dámským pěšcem)

D03
1. d4 d5 2. Jf3 Jf6 3. Sg5
(Hra dámským pěšcem)

D04
1. d4 d5 2. Jf3 Jf6 3. e3
- bez 3...e6
(Hra dámským pěšcem)

D05
1. d4 d5 2. Jf3 Jf6 3. e3 e6
(Hra dámským pěšcem)

D06
1. d4 d5 2. c4
- bez 2...Jc6, 2...e5, 2...c6, 2...dxc4, 2...e6

D07
1. d4 d5 2. c4 Jc6

D08
1. d4 d5 2. c4 e5
- bez 3. dxe5
- 3. dxe5 bez 3...d4
- 3...d4 bez 4. Jf3
- 4. Jf3 bez 4...Jc6
- 4...Jc6 bez 5. g3
(Dámský gambit - Albinův protigambit)

D09
1. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4 4. Jf3 Jc6 5. g3
(Dámský gambit - Albinův protigambit)

D1
  1. d4 d5 2. c4 c6
(Dámský gambit - slovanská obrana)

D10
1. d4 d5 2. c4 c6
- bez 3. Jf3
(Dámský gambit - slovanská obrana)

D11
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Jf3
- bez 3...Jf6
- 3...Jf6 bez 4. e3, 4. cxd5, 4. Jc3
- 4. e3 bez 4...Sf5
(Dámský gambit - slovanská obrana)

D12
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Jf3 Jf6 4. e3 Sf5
(Dámský gambit - slovanská obrana)

D13
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Jf3 Jf6 4. cxd5
- bez 4...cxd5
- 4...cxd5 bez 5. Jc3
- 5. Jc3 bez 5...Jc6
- 5...Jc6 bez 6. Sf4
- 6. Sf4 bez 6...Sf5
(Dámský gambit - slovanská obrana)

D14
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Jf3 Jf6 4. cxd5 cxd5 5. Jc3 Jc6 6. Sf4 Sf5
(Dámský gambit - slovanská obrana)

D15
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Jf3 Jf6 4. Jc3
- bez 4...dxc4
- 4...dxc4 bez 5. a4
(Dámský gambit - slovanská obrana)

D16
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Jf3 Jf6 4. Jc3 dxc4 5. a4
- bez 5...Sf5
(Dámský gambit - slovanská obrana)

D17
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Jf3 Jf6 4. Jc3 dxc4 5. a4 Sf5
- bez 6. e3
(Dámský gambit - slovanská obrana)

D18
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Jf3 Jf6 4. Jc3 dxc4 5. a4 Sf5 6. e3
- bez 6...e6
- 6...e6 bez 7. Sxc4
- 7. Sxc4 bez 7...Sb4
- 7...Sb4 bez 8. 0-0
- 8. 0-0 bez 8...0-0
- 8...0-0 bez 9. De2
(Dámský gambit - slovanská obrana)

D19
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Jf3 Jf6 4. Jc3 dxc4 5. a4 Sf5 6. e3 e6 7. Sc4 Sb4 8. 0-0 0-0 9. De2
(Dámský gambit - slovanská obrana)

D2
  1. d4 d5 2. c4 dxc4
(Dámský gambit - přijatý dámský gambit)

D20
1. d4 d5 2. c4 dxc4
- bez 3. Jf3
(Dámský gambit - přijatý dámský gambit)

D21
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Jf3
- bez 3...a6, 3...Jf6
- 3...a6 bez 4. e3
(Dámský gambit - přijatý dámský gambit)

D22
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Jf3 a6 4. e3
(Dámský gambit - přijatý dámský gambit)

D23
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Jf3 Jf6
- bez 4. Jc3, 4. e3
(Dámský gambit - přijatý dámský gambit)

D24
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Jf3 Jf6 4. Jc3
(Dámský gambit - přijatý dámský gambit)

D25
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Jf3 Jf6 4. e3
- bez 4...e6
(Dámský gambit - přijatý dámský gambit)

D26
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Jf3 Jf6 4. e3 e6
- bez 5. Sxc4
- 5. Sxc4 bez 5...c5
- 5...c5 bez 6. 0-0
- 6. 0-0 bez 6...a6
(Dámský gambit - přijatý dámský gambit)

D27
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Jf3 Jf6 4. e3 e6 5. Sxc4 c5 6. 0-0 a6
- bez 7. De2
(Dámský gambit - přijatý dámský gambit)

D28
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Jf3 Jf6 4. e3 e6 5. Sxc4 c5 6. 0-0 a6 7. De2
- bez 7...b5
- 7...b5 bez 8. Sb3
- 8. Sb3 bez 8...Sb7
(Dámský gambit - přijatý dámský gambit)

D29
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Jf3 Jf6 4. e3 e6 5. Sxc4 c5 6. 0-0 a6 7. De2 b5 8. Sb3 Sb7
(Dámský gambit - přijatý dámský gambit)

D3
  1. d4 d5 2. c4 e6
- bez 3. Jc3
- 3. Jc3 bez 3...Jf6
- 3...Jf6 bez 4. Jf3, 4. Sg5
- 4. Jf3 bez 4...c5, 4...c6
(Dámský gambit - Taraschova obrana, výměnná varianta, varianty s 5. Sf4, Ragozinův systém, mj.)

D30
1. d4 d5 2. c4 e6
- bez 3. Jc3
(Dámský gambit)

D31
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3
- bez 3...c5, 3...Jf6
(Dámský gambit)

D32
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 c5
- bez 4. cxd5
- 4. cxd5 bez 4...exd5
- 4...exd5 bez 5. Jf3
- 5. Jf3 bez 5...Jc6
- 5...Jc6 bez 6. g3
(Dámský gambit - Tarraschova obrana)

D33
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Jf3 Jc6 6. g3
- bez 6...Jf6
- 6...Jf6 bez 7. Sg2
- 7. Sg2 bez 7...Se7
(Dámský gambit - Tarraschova obrana)

D34
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Jf3 Jc6 6. g3 Jf6 7. Sg2 Se7
(Dámský gambit - Tarraschova obrana)

D35
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6
- bez 4. cxd5, 4. Jf3, 4. Sg5
- 4. cxd5 bez 4...exd5
- 4...exd5 bez 5. Sg5
- 5. Sg5 bez 5...c6
- 5...c6 bez 6. Dc2
(Dámský gambit - výměnná varianta)

D36
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. cxd5 exd5 5. Sg5 c6 6. Dc2
(Dámský gambit - výměnná varianta)

D37
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3
- bez 4...Sb4, 4...c5, 4...c6
(Dámský gambit - varianty s 5. Sf4)

D38
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3 Sb4
- bez 5. Sg5
- 5. Sg5 bez 5...dxc4
(Dámský gambit - Ragozinův systém)

D39
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3 Sb4 5. Sg5 dxc4
(Dámský gambit - Ragozinův systém)

D4
  1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3
- 4...c5
- 4...c6
(Dámský gambit - moderní Tarraschova obrana, poloslovanská obrana, mj.)

D40
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3 c5
- bez 5. cxd5

D41
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3 c5 5. cxd5
- bez 5...Jxd5
- 5...Jxd5 bez 6. e3
- 6. e3 bez 6...Jc6
- 6...Jc6 bez 7. Sd3
(Dámský gambit - moderní Tarraschova obrana)

D42
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3 c5 5. cxd5 Jxd5 6. e3 Jc6 7. Sd3
(Dámský gambit - moderní Tarraschova obrana)

D43
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3 c6
- bez 5. Sg5, 5. e3
- 5. Sg5 bez 5...dxc4
(Dámský gambit - poloslovanská obrana)

D44
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3 c6 5. Sg5 dxc4
(Dámský gambit - poloslovanská obrana)

D45
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3 c6 5. e3
- bez 5...Jbd7
- 5...Jbd7 bez 6. Sd3
(Dámský gambit - poloslovanská obrana)

D46
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3 c6 5. e3 Jbd7 6. Sd3
- bez 6...dxc4
(Dámský gambit - poloslovanská obrana)

D47
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3 c6 5. e3 Jbd7 6. Sd3 dxc4 7. Sxc4
- bez 7...b5
- 7...b5 bez 8. Sd3
- 8. Sd3 bez 8...a6
(Dámský gambit - poloslovanská obrana)

D48
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3 c6 5. e3 Jbd7 6. Sd3 dxc4 7. Sxc4 b5 8. Sd3 a6
- bez 9. e4
- 9. e4 bez 9...c5
- 9...c5 bez 10. e5
- 10. e5 bez 10...cxd4
- 10...cxd4 bez 11. Jxb5
(Dámský gambit - poloslovanská obrana)

D49
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Jf3 c6 5. e3 Jbd7 6. Sd3 dxc4 7. Sxc4 b5 8. Sd3 a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11. Jxb5
(Dámský gambit - poloslovanská obrana)

D5
  1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5
- bez 4...Se7
- 4...Se7 bez 5. e3
- 5. e3 bez 5...0-0
- 5...0-0 bez 6. Jf3
- 6. Jf3 bez 6...Jbd7
(Dámský gambit - var. Cambridge-Springs, ortodoxní obrana [Laskerova ob., Tartakowerova ob.], mj.)

D50
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5
- bez 4...Jbd7, 4...Se7
(Dámský gambit)

D51
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Jbd7
- bez 5. e3
- 5. e3 bez 5...c6
- 5...c6 bez 6. Jf3
(Dámský gambit)

D52
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Jbd7 5. e3 c6 6. Jf3
(Dámský gambit - var. Cambridge-Springs)

D53
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7
- bez 5. e3
- 5. e3 bez 5...0-0
- 5...0-0 bez 6. Vc1, 6. Jf3
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D54
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Vc1
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D55
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3
- bez 6...h6, 6...Jbd7
- 6...h6 bez 7. Sh4
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D56
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 h6 7. Sh4
- bez 7...Je4, 7...b6
- 7...Je4 bez 8. Sxe7
- 8. Sxe7 Dxe7 bez 9. cxd5
(Dámský gambit - ortodoxní obrana - Laskerova ob.)

D57
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 h6 7. Sh4 Je4 8. Sxe7 Dxe7 9. cxd5
(Dámský gambit - ortodoxní obrana - Laskerova ob.)

D58
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 h6 7. Sh4 b6
- bez 8. cxd5
- 8. cxd5 bez 8...Jxd5
(Dámský gambit - ortodoxní obrana - Tartakowerova ob.)

D59
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 h6 7. Sh4 b6 8. cxd5 Jxd5
(Dámský gambit - ortodoxní obrana - Tartakowerova ob.)

D6
  1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 Jbd7
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D60
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 Jbd7
- bez 7. Dc2, 7. Vc1
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D61
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 Jbd7 7. Dc2
- bez 7...c5
- 7...c5 bez 8. cxd5
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D62
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 Jbd7 7. Dc2 c5 8. cxd5
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D63
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 Jbd7 7. Vc1
- bez 7...c6
- 7...c6 bez 8. Dc2, 8. Sd3
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D64
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 Jbd7 7. Vc1 c6 8. Dc2
- bez 8...a6
- 8...a6 bez 9. cxd5
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D65
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 Jbd7 7. Vc1 c6 8. Dc2 a6 9. cxd5
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D66
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 Jbd7 7. Vc1 c6 8. Sd3
- bez 8...dxc4
- 8...dxc4 9. Sxc4 bez 9...Jd5
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D67
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 Jbd7 7. Vc1 c6 8. Sd3 dxc4 9. Sxc4 Jd5
- bez 10. Sxe7
- 10. Sxe7 bez 10...Dxe7
- 10...Dxe7 bez 11. 0-0
- 11. 0-0 bez 11...Jxc3
- 11...Jxc3 bez 12. Vxc3
- 12. Vxc3 bez 12...e5
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D68
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 Jbd7 7. Vc1 c6 8. Sd3 dxc4 9. Sxc4 Jd5 10. Sxe7 Dxe7 11. 0-0 Jxc3 12. Vxc3 e5
- bez 13. dxe5
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D69
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Jc3 Jf6 4. Sg5 Se7 5. e3 0-0 6. Jf3 Jbd7 7. Vc1 c6 8. Sd3 dxc4 9. Sxc4 Jd5 10. Sxe7 Dxe7 11. 0-0 Jxc3 12. Vxc3 e5 13. dxe5
(Dámský gambit - ortodoxní obrana)

D7
  1. d4 Jf6 2. c4 g6 s dalším 3...d5
- bez 3. Jc3
(Grünfeldova indická obrana)

D70
1. d4 Jf6 2. c4 g6 s dalším 3...d5
- bez 3. g3, 3. Jc3
(Grünfeldova indická obrana)

D71
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. g3 d5
- bez 4. Sg2
- 4. Sg2 bez 4...Sg7
- 4...Sg7 bez 5. cxd5, 5. Jf3
- 5. cxd5 Jxd5 bez 6. e4
- 6. e4 bez 6...Jb6
(Grünfeldova indická obrana)

D72
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Sg2 Sg7 5. cxd5 Jxd5 6. e4 Jb6
(Grünfeldova indická obrana)

D73
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Sg2 Sg7 5. Jf3
- bez 5...0-0
- 5...0-0 bez 6. cxd5, 6. 0-0
- 6. cxd5 bez 6...Jxd5
- 6...Jxd5 bez 7. 0-0
(Grünfeldova indická obrana)

D74
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Sg2 Sg7 5. Jf3 0-0 6. cxd5 Jxd5 7. 0-0
- bez 7...c5, 7...Jb6
- 7...c5 bez 8. Jc3, 8. dxc5
(Grünfeldova indická obrana)

D75
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Sg2 Sg7 5. Jf3 0-0 6. cxd5 Jxd5 7. 0-0 c5
- 8. Jc3
- 8. dxc5
(Grünfeldova indická obrana)

D76
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Sg2 Sg7 5. Jf3 0-0 6. cxd5 Jxd5 7. 0-0 Jb6
(Grünfeldova indická obrana)

D77
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Sg2 Sg7 5. Jf3 0-0 6. 0-0
- bez 6...c6
(Grünfeldova indická obrana)

D78
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Sg2 Sg7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 c6
- bez 7. cxd5
(Grünfeldova indická obrana)

D79
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. Sg2 Sg7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 c6 7. cxd5
(Grünfeldova indická obrana)

D8
  1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5
- bez 4. Jf3
(Grünfeldova indická obrana)

D80
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5
- bez 4. Db3, 4. Sf4, 4. cxd5, 4. Jf3
(Grünfeldova indická obrana)

D81
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Db3
(Grünfeldova indická obrana)

D82
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Sf4
- bez 4...Sg7
- 4...Sg7 bez 5. e3
- 5. e3 bez 5...0-0
(Grünfeldova indická obrana)

D83
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Sf4 Sg7 5. e3 0-0
- bez 6. cxd5
(Grünfeldova indická obrana)

D84
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Sf4 Sg7 5. e3 0-0 6. cxd5 Jxd5
(Grünfeldova indická obrana)

D85
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. cxd5 Jxd5
- bez 5. e4
- 5. e4 bez 5...Jxc3
- 5...Jxc3 6. bxc3 bez 6...Sg7
- 6...Sg7 bez 7. Sc4
(Grünfeldova indická obrana)

D86
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. cxd5 Jxd5 5. e4 Jxc3 6. bxc3 Sg7 7. Sc4
- bez 7...0-0
- 7...0-0 bez 8. Je2
- 8. Je2 bez 8...c5
(Grünfeldova indická obrana)

D87
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. cxd5 Jxd5 5. e4 Jxc3 6. bxc3 Sg7 7. Sc4 0-0 8. Je2 c5
- bez 9. 0-0
- 9. 0-0 bez 9...Jc6
- 9...Jc6 bez 10. Se3
- 10. Se3 bez 10...cxd4
(Grünfeldova indická obrana)

D88
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. cxd5 Jxd5 5. e4 Jxc3 6. bxc3 Sg7 7. Sc4 0-0 8. Je2 c5 9. 0-0 Jc6 10. Se3 cxd4
- bez 11. cxd4
- 11. cxd4 bez 11...Sg4
- 11...Sg4 bez 12. f3
- 12. f3 bez 12...Ja5
- 12...Ja5 bez 13. Sd3
(Grünfeldova indická obrana)

D89
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. cxd5 Jxd5 5. e4 Jxc3 6. bxc3 Sg7 7. Sc4 0-0 8. Je2 c5 9. 0-0 Jc6 10. Se3 cxd4 11. cxd4 Sg4 12. f3 Ja5 13. Sd3
(Grünfeldova indická obrana)

D9
  1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Jf3
(Grünfeldova indická obrana)

D90
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Jf3
- bez 4...Sg7
- 4...Sg7 bez 5. Sg5, 5. Sf4, 5. e3, 5. Db3
(Grünfeldova indická obrana)

D91
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Jf3 Sg7 5. Sg5
(Grünfeldova indická obrana)

D92
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Jf3 Sg7 5. Sf4
- bez 5...0-0
- 5...0-0 bez 6. e3
(Grünfeldova indická obrana)

D93
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Jf3 Sg7 5. Sf4 0-0 6. e3
(Grünfeldova indická obrana)

D94
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Jf3 Sg7 5. e3
- bez 5...0-0
- 5...0-0 bez 6. Db3
(Grünfeldova indická obrana)

D95
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Jf3 Sg7 5. e3 0-0 6. Db3
(Grünfeldova indická obrana)

D96
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Jf3 Sg7 5. Db3
- bez 5...dxc4
- 5...dxc4 bez 6. Dxc4
- 6. Dxc4 bez 6...0-0
- 6...0-0 bez 7. e4
(Grünfeldova indická obrana)

D97
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Jf3 Sg7 5. Db3 dxc4 6. Dxc4 0-0 7. e4
- bez 7...Sg4
(Grünfeldova indická obrana)

D98
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Jf3 Sg7 5. Db3 dxc4 6. Dxc4 0-0 7. e4 Sg4
- bez 8. Se3
- 8. Se3 bez 8...Jfd7
- 8...Jfd7 bez 9. Db3
(Grünfeldova indická obrana)

D99
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 d5 4. Jf3 Sg7 5. Db3 dxc4 6. Dxc4 0-0 7. e4 Sg4 8. Se3 Jfd7 9. Db3
(Grünfeldova indická obrana)

E
  1. d4 Jf6 2. c4 e6
1. d4 Jf6 2. c4 g6 bez 3...d5
(Katalánský systém, Bogoljubovova indická obrana, Dámská indická ob., Nimcovičova indická ob., Královská indická ob.)

E0
  1. d4 Jf6 2. c4 e6
- bez 3. Jf3, 3. Jc3
(Katalánský systém)

E00
1. d4 Jf6 2. c4 e6
- bez 3. g3, 3. Jf3, 3. Jc3
- 3. g3 bez 3...d5
- 3...d5 bez 4. Sg2
(Katalánský systém)

E01
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Sg2
- bez 4...dxc4, 4...Se7
(Katalánský systém)

E02
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Sg2 dxc4
- bez 5. Da4+, 5. Jf3
- 5. Da4+ bez 5...Jbd7
- 5...Jbd7 bez 6. Dxc4
(Katalánský systém)

E03
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Sg2 dxc4 5. Da4+ Jbd7 6. Dxc4
(Katalánský systém)

E04
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Sg2 dxc4 5. Jf3
- bez 5...Se7
(Katalánský systém)

E05
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Sg2 dxc4 5. Jf3 Se7
(Katalánský systém)

E06
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Sg2 Se7
- bez 5. Jf3
- 5. Jf3 bez 5...0-0
- 5...0-0 bez 6. 0-0
- 6. 0-0 bez 6...Jbd7
(Katalánský systém)

E07
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Sg2 Se7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 Jbd7
- bez 7. Dc2
(Katalánský systém)

E08
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Sg2 Se7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 Jbd7 7. Dc2
- bez 7...c6
- 7...c6 bez 8. Jbd2
(Katalánský systém)

E09
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Sg2 Se7 5. Jf3 0-0 6. 0-0 Jbd7 7. Dc2 c6 8. Jbd2
(Katalánský systém)

E1
  1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jf3
(Blumenfeldův protigambit, Bogoljubovova indická obrana, Dámská indická ob.)

E10
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jf3
- bez 3...Sb4, 3...b6
(Blumenfeldův protigambit)

E11
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jf3 Sb4
(Bogoljubovova indická obrana)

E12
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jf3 b6
- bez 4. Jc3, 4. e3, 4. g3
- 4. Jc3 bez 4...Sb7
- 4...Sb7 bez 5. Sg5
- 5. Sg5 bez 5...h6
- 5...h6 bez 6. Sh4
- 6. Sh4 bez 6...Sb4
(Dámská indická obrana)

E13
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jf3 b6 4. Jc3 Sb7 5. Sg5 h6 6. Sh4 Sb4
(Dámská indická obrana)

E14
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jf3 b6 4. e3
(Dámská indická obrana)

E15
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jf3 b6 4. g3
- bez 4...Sb7
- 4...Sb7 bez 5. Sg2
- 5. Sg2 bez 5...Sb4+, 5...Se7
(Dámská indická obrana)

E16
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jf3 b6 4. g3 Sb7 5. Sg2 Sb4+
(Dámská indická obrana)

E17
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jf3 b6 4. g3 Sb7 5. Sg2 Se7
- bez 6. 0-0
- 6. 0-0 bez 6...0-0
- 6...0-0 bez 7. Jc3
(Dámská indická obrana)

E18
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jf3 b6 4. g3 Sb7 5. Sg2 Se7 6. 0-0 0-0 7. Jc3
- bez 7...Je4
- 7...Je4 bez 8. Dc2
- 8. Dc2 bez 8...Jxc3
- 8...Jxc3 bez 9. Dxc3
(Dámská indická obrana)

E19
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jf3 b6 4. g3 Sb7 5. Sg2 Se7 6. 0-0 0-0 7. Jc3 Je4 8. Dc2 Jxc3 9. Dxc3
(Dámská indická obrana)

E2
  1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3
- bez 3...c5, 3...d5, 3...Sb4
- 3...Sb4 bez 4. Sg5, 4. Dc2, 4. e3
(Nimcovičova indická obrana - Sämischova var., mj)

E20
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3
- bez 3...c5, 3...d5, 3...Sb4
- 3...Sb4 bez 4. Jf3, 4. Db3, 4. a3, 4. Sg5, 4. Dc2, 4. e3
(Nimcovičova indická obrana)

E21
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Jf3
(Nimcovičova indická obrana)

E22
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Db3
- bez 4...c5
- 4...c5 bez 5. dxc5
- 5. dxc5 bez 5...Jc6
(Nimcovičova indická obrana)

E23
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Db3 c5 5. dxc5 Jc6
(Nimcovičova indická obrana)

E24
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. a3
- bez 4...Sxc3+
- 4...Sxc3+ 5. bxc3 bez 5...c5, 5...0-0
- 5...c5 bez 6. f3, 6. e3
- 6. f3 bez 6...d5
- 6...d5 bez 7. cxd5
(Nimcovičova indická obrana - Sämischova var.)

E25
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. a3 Sxc3+ 5. bxc3 c5 6. f3 d5 7. cxd5
(Nimcovičova indická obrana - Sämischova var.)

E26
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. a3 Sxc3+ 5. bxc3 c5 6. e3
(Nimcovičova indická obrana - Sämischova var.)

E27
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. a3 Sxc3+ 5. bxc3 0-0
- bez 6. e3
(Nimcovičova indická obrana - Sämischova var.)

E28
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. a3 Sxc3+ 5. bxc3 0-0 6. e3
- bez 6...c5
- 6...c5 bez 7. Sd3
- 7. Sd3 bez 7...Jc6
(Nimcovičova indická obrana - Sämischova var.)

E29
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. a3 Sxc3+ 5. bxc3 0-0 6. e3 c5 7. Sd3 Jc6
(Nimcovičova indická obrana - Sämischova var.)

E3
  1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4
- 4. Sg5
- 4. Dc2
(Nimcovičova indická obrana - leningradská var., mj.)

E30
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Sg5
- bez 4...h6
- 4...h6 bez 5. Sh4
- 5. Sh4 bez 5...c5
- 5...c5 bez 6. d5
- 6. d5 bez 6...d6
(Nimcovičova indická obrana - leningradská var.)

E31
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Sg5 h6 5. Sh4 c5 6. d5 d6
(Nimcovičova indická obrana - leningradská var.)

E32
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Dc2
- bez 4...Jc6, 4...d5, 4...c5
(Nimcovičova indická obrana)

E33
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Dc2 Jc6
(Nimcovičova indická obrana)

E34
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Dc2 d5
- bez 5. cxd5, 5. a3
- 5. cxd5 bez 5...exd5
(Nimcovičova indická obrana)

E35
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Dc2 d5 5. cxd5 exd5
(Nimcovičova indická obrana)

E36
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Dc2 d5 5. a3
- bez 5...Sxc3+
- 5...Sxc3+ bez 6. Dxc3
- 6. Dxc3 bez 6...Je4
(Nimcovičova indická obrana)

E37
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Dc2 d5 5. a3 Sxc3+ 6. Dxc3 Je4
(Nimcovičova indická obrana)

E38
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Dc2 c5
- bez 5. dxc5
- 5. dxc5 bez 5...0-0
(Nimcovičova indická obrana)

E39
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. Dc2 c5 5. dxc5 0-0
(Nimcovičova indická obrana)

E4
  1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3
- bez 4...0-0
- 4...0-0 bez 5. Jf3
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E40
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3
- bez 4...c5, 4...b6, 4...0-0
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E41
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 c5
- bez 5. Je2
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E42
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 c5 5. Je2
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E43
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 b6
- bez 5. Je2
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E44
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 b6 5. Je2
- bez 5...Sa6
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E45
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 b6 5. Je2 Sa6
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E46
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0
- bez 5. Sd3, 5. Jf3
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E47
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Sd3
- bez 5...d5
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E48
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Sd3 d5
- bez 6. a3
- 6. a3 bez 6...Sxc3+
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E49
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Sd3 d5 6. a3 Sxc3+ 7. bxc3
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E5
  1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Jf3
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E50
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Jf3
- bez 5...d5
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E51
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Jf3 d5
- bez 6. Sd3
- 6. Sd3 bez 6...b6, 6...c5
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E52
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Jf3 d5 6. Sd3 b6
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E53
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Jf3 d5 6. Sd3 c5
- bez 7. 0-0
- 7. 0-0 bez 7...dxc4, 7...Jc6
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E54
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Jf3 d5 6. Sd3 c5 7. 0-0 dxc4 8. Sxc4
- bez 8...Jbd7
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E55
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Jf3 d5 6. Sd3 c5 7. 0-0 dxc4 8. Sxc4 Jbd7
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E56
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Jf3 d5 6. Sd3 c5 7. 0-0 Jc6
- bez 8. a3
- 8. a3 bez 8...dxc4, 8...Sxc3
- 8...dxc4 bez 9. Sxc4
- 9. Sxc4 bez 9...cxd4
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E57
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Jf3 d5 6. Sb3 c5 7. 0-0 Jc6 8. a3 dxc4 9. Sxc4 cxd4
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E58
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Jf3 d5 6. Sd3 c5 7. 0-0 Jc6 8. a3 Sxc3 9. bxc3
- bez 9...dxc4
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E59
1. d4 Jf6 2. c4 e6 3. Jc3 Sb4 4. e3 0-0 5. Jf3 d5 6. Sd3 c5 7. 0-0 Jc6 8. a3 Sxc3 9. bxc3 dxc4 10. Sxc4
(Nimcovičova indická obrana - Rubinsteinova var.)

E6
  1. d4 Jf6 2. c4 g6 bez 3...d5
- bez 3. Jc3
- 3. Jc3 bez 3...d5, 3...Sg7
- 3...Sg7 bez 4. e4
(Královská indická obrana - var. s g3, mj.)

E60
1. d4 Jf6 2. c4 g6
- bez 3. Jc3
(Královská indická obrana)

E61
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3
- bez 3...d5, 3...Sg7
- 3...Sg7 bez 4. Jf3, 4. e4
- 4. Jf3 bez 4...d6
- 4...d6 bez 5. g3
(Královská indická obrana)

E62
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. Jf3 d6 5. g3
- bez 5...0-0
- 5...0-0 bez 6. Sg2
- 6. Sg2 bez 6...Jc6, 6...c5, 6...Jbd7
- 6...Jc6 bez 7. 0-0
- 7. 0-0 bez 7...a6
(Královská indická obrana - var. s g3)

E63
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. Jf3 d6 5. g3 0-0 6. Sg2 Jc6 7. 0-0 a6
(Královská indická obrana - var. s g3)

E64
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. Jf3 d6 5. g3 0-0 6. Sg2 c5
- bez 7. 0-0
(Královská indická obrana - var. s g3)

E65
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. Jf3 d6 5. g3 0-0 6. Sg2 c5 7. 0-0
- bez 7...Jc6
- 7...Jc6 bez 8. d5
(Královská indická obrana - var. s g3)

E66
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. Jf3 d6 5. g3 0-0 6. Sg2 c5 7. 0-0 Jc6 8. d5
(Královská indická obrana - var. s g3)

E67
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. Jf3 d6 5. g3 0-0 6. Sg2 Jbd7
- bez 7. 0-0
- 7. 0-0 bez 7...e5
- 7...e5 bez 8. e4
(Královská indická obrana - var. s g3)

E68
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. Jf3 d6 5. g3 0-0 6. Sg2 Jbd7 7. 0-0 e5 8. e4
- bez 8...c6
- 8...c6 bez 9. h3
(Královská indická obrana - var. s g3)

E69
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. Jf3 d6 5. g3 0-0 6. Sg2 Jbd7 7. 0-0 e5 8. e4 c6 9. h3
(Královská indická obrana - var. s g3)

E7
  1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4
- bez 4...d6
- 4...d6 bez 5. f3, 5. Jf3
(Královská indická obrana - útok čtyř pěšců, mj.)

E70
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4
- bez 4...d6
- 4...d6 bez 5. h3, 5. g3, 5. Se2, 5. f4, 5. f3, 5. Jf3
(Královská indická obrana)

E71
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. h3
(Královská indická obrana)

E72
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. g3
(Královská indická obrana)

E73
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Se2
- bez 5...0-0
- 5...0-0 bez 6. Sg5
- 6. Sg5 bez 6...c5
(Královská indická obrana)

E74
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Se2 0-0 6. Sg5 c5
- bez 7. d5
- 7. d5 bez 7...e6
(Královská indická obrana)

E75
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Se2 0-0 6. Sg5 c5 7. d5 e6
(Královská indická obrana)

E76
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f4
- bez 5...0-0
- 5...0-0 bez 6. Se2
(Královská indická obrana - útok čtyř pěšců)

E77
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f4 0-0 6. Se2
- bez 6...c5
- 6...c5 bez 7. Jf3
(Královská indická obrana - útok čtyř pěšců)

E78
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f4 0-0 6. Se2 c5 7. Jf3
- bez 7...cxd4
- 7...cxd4 bez 8. Jxd4
- 8. Jxd4 bez 8...Jc6
- 8...Jc6 bez 9. Se3
(Královská indická obrana - útok čtyř pěšců)

E79
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f4 0-0 6. Se2 c5 7. Jf3 cxd4 8. Jxd4 Jc6 9. Se3
(Královská indická obrana - útok čtyř pěšců)

E8
  1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f3
(Královská indická obrana - Sämischova var.)

E80
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f3
- bez 5...0-0
(Královská indická obrana - Sämischova var.)

E81
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f3 0-0
- bez 6. Se3
- 6. Se3 bez 6...b6, 6...Jc6, 6...e5
(Královská indická obrana - Sämischova var.)

E82
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Se3 b6
(Královská indická obrana - Sämischova var.)

E83
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Se3 Jc6
- bez 7. Jge2
- 7. Jge2 bez 7...a6
- 7...a6 bez 8. Dd2
- 8. Dd2 bez 8...Vb8
(Královská indická obrana - Sämischova var.)

E84
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Se3 Jc6 7. Jge2 a6 8. Dd2 Vb8
(Královská indická obrana - Sämischova var.)

E85
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Se3 e5
- bez 7. Jge2, 7. d5
- 7. Jge2 bez 7...c6
(Královská indická obrana - Sämischova var.)

E86
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Se3 e5 7. Jge2 c6
(Královská indická obrana - Sämischova var.)

E87
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Se3 e5 7. d5
- bez 7...c6
(Královská indická obrana - Sämischova var.)

E88
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Se3 e5 7. d5 c6
- bez 8. Jge2
(Královská indická obrana - Sämischova var.)

E89
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. f3 0-0 6. Se3 e5 7. d5 c6 8. Jge2
(Královská indická obrana - Sämischova var.)

E9
  1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Jf3
(Královská indická obrana - klasická var.)

E90
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Jf3
- bez 5...0-0
- 5...0-0 bez 6. Se2
(Královská indická obrana - klasická var.)

E91
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Jf3 0-0 6. Se2
- bez 6...e5
(Královská indická obrana - klasická var.)

E92
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Jf3 0-0 6. Se2 e5
- bez 7. d5, 7. 0-0
- 7. d5 bez 7...Jbd7
(Královská indická obrana - klasická var.)

E93
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Jf3 0-0 6. Se2 e5 7. d5 Jbd7
(Královská indická obrana - klasická var.)

E94
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Jf3 0-0 6. Se2 e5 7. 0-0
- bez 7...Jbd7, 7...Jc6
- 7...Jbd7 bez 8. Ve1
(Královská indická obrana - klasická var.)

E95
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Jf3 0-0 6. Se2 e5 7. 0-0 Jbd7 8. Ve1
- bez 8...c6
- 8...c6 bez 9. Sf1
- 9. Sf1 bez 9...a5
(Královská indická obrana - klasická var.)

E96
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Jf3 0-0 6. Se2 e5 7. 0-0 Jbd7 8. Ve1 c6 9. Sf1 a5
(Královská indická obrana - klasická var.)

E97
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Jf3 0-0 6. Se2 e5 7. 0-0 Jc6
- bez 8. d5
- 8. d5 bez 8...Je7
- 8...Je7 bez 9. Je1
(Královská indická obrana - klasická var.)

E98
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Jf3 0-0 6. Se2 e5 7. 0-0 Jc6 8. d5 Je7 9. Je1
- bez 9...Jd7
- 9...Jd7 bez 10. f3
(Královská indická obrana - klasická var.)

E99
1. d4 Jf6 2. c4 g6 3. Jc3 Sg7 4. e4 d6 5. Jf3 0-0 6. Se2 e5 7. 0-0 Jc6 8. d5 Je7 9. Je1 Jd7 10. f3
(Královská indická obrana - klasická var.)